Starfið og gögn

Ársreikingur sókna 2022

Sóknum ber að senda undirritaðan ársreikning á pdf-skjali á þjónustuvef kirkjunar, naust.kirkjan.is aðgang að þjónustuvef hafa prestar, formaður, ritari og gjaldkeri sóknarnefnda.
Á þjónustuvefnum eru skráðar helstu lykiltölur úr ársreikingi sóknarinnar.
Hlaða þarf upp pdf eintaki af ársreikningnum á þjónustuvefinn á sama stað og skráning lykiltalna.
Fyrirspurnir um ársreikinga sendist á, arsreikningar[hjá]kirkjan.is

Skila ársreikningi:

- Farið á þjónustuvefinn  
- Rafræn skilríki notuð til að skrá sig inn á vefinn
- Velja síðuna Þjónusta, velja þar Ársreikningar skil
- Smella á skila ársreikingi og hlaða þar inn ársreikningi á pdf formi.

Einnig tekur móttökuritari, Sigrún Harpa, á móti undirrituðum ársreikningum á netfangið arsreikningar[hjá]kirkjan.is

Leiðbeiningar um reikningsskil sókna

Ársreikningur kirkjugarða 2022

Skýringar fyrir ársreikning kirkjugarða

No image selected

Ráðningarsamningur

Almennur ráðningarsamningur við starfsmenn

Mikilvægt er að leggja áherslu á þessa þætti við ráðningu starfsmanns

Trúnaðar- og þagnarskylda: Starfsfólk skal gæta fyllstu þagmælsku um allt það sem það kann að verða áskynja um í starfi sínu og leynt skal fara, skv. eðli máls eða fyrirmælum. Gildir þagmælskan bæði utan sem innan vinnustaðar og heldur gildi sínu eftir starfslok.

Siðareglur: Um starfið gilda Siðareglur vígðra þjóna og annars starfsfólk þjóðkirkjunnar, sem samþykktar voru á kirkjuþingi 2009, sbr. breytingar á kirkjuþingum 2013 og 2018.
Siðareglur þjóðkirkjunnar


Reglur um persónuvernd, tölvunotkun og netnotkun. Starfsfólki ber að kynna sér, virða og fylgja reglum Þjóðkirkjunnar um persónuvernd, sem og net- og tölvupóstsnotkun sem í gildi eru hverju sinni.

Tenglar við stéttarfélög

Kjarasamningur Launanefndar þjóðkirkjunnar og Fræðagarðs

Kjarasamningur Launanefndar Þjóðkirkjunnar og FÍH við Organista

Reiknitafla FÍO og LNÞ 22.6. 2020

VR kjarasamningar

BHM kjarasamningar

No image selected

Sóknir landsins geta sótt um að verða skráðar á svokallað Almannaheillaskrá óháð skráningu á rekstrarformi. Slík skráning hefur í för með sér ýmiss konar skattalega hvata en nánari upplýsingar um skattafrádráttinn má finna hér. 

Ber þar fyrst að nefna að gjafir til aðila á þessari Almannaheillaskrá veita gefanda skattafrádrátt auk þess verður góðgerðarstarfsemi undanþegin skattskyldu að nánari skilyrðum uppfylltum (basar, nytjamarkaðir o.fl.) Þessu til viðbótar virkjast endurgreiðsluheimild á greiddum virðisaukaskatti af vinnu við eignir sókna (bygging, viðhald, endurbætur). Til ársins 2025 nær heimildin til 100% endurgreiðslu en að þeim tíma loknum nær hún til 60% af greiddum virðisaukaskatti og er sú heimild ekki tímabundin. Til viðbótar við þessu eru stimpilgjöld felld niður og erfðafjárskattur felldur niður af gjöfum og framlögum til aðila á Almannaheillaskrá.

Sótt er um skráningu á Almannaheillaskrá með rafrænum hætti á heimasíðu skattsins. 
Almannaheill – samtök þriðja geirans hafa birt ítarlegar leiðbeiningar á heimasíðu sinni um það hvernig sótt er um skráningu
á Almannaheillaskrá sem gott er að skoða. Skoða leiðbeiningar.

Til þess að fyrirbyggja misskilning þá er ekki þörf á því að breyta skráningu á rekstrarformi sóknarinnar í “Almannaheillafélag (P8)”.

Með þessum breytingum fylgir sú skylda að tilkynna fyrirtækjaskrá um raunverulega eigendur. Með því er ekki átt við eigendur í skilningi eignarréttar heldur hverjir fari með stjórn sóknarinnar. Lagt er því til að sóknir tilkynni sóknarnefndina sem „raunverulega eigendur“ en sú skráning felur ekki í sér ábyrgð umfram þá ábyrgð sem þegar fylgir því að starfa í sóknarnefnd.


No image selected